گارانتی ما

تغییر رنگ پارچه

به مدت شش ماه در صورت تغییر رنگ پارچه ، محصول مکین دارای گارانتی می باشد .

پوسیدگی پارچه

به مدت شش ماه در صورت پوسیدگی پارچه ، محصول مکین دارای گارانتی می باشد .

آب رفتگی پارچه

به مدت شش ماه در صورت آب رفتگی پارچه ، محصول مکین دارای گارانتی می باشد .

خرابی لایی

به مدت شش ماه در صورت خرابی لایی استفاده شده در کت ، محصول مکین دارای گارانتی می باشد .
گارانتی پوشاک مکین

توجه

در صورت عدم استفاده صحیح از سوی مصرف کننده ، مانند شستشو با مواد نامناسب یا قرار گرفتن طولانی مدت مقابل نور خورشید و غیره ، محصول شامل گارانتی نمی باشد .